CRI Online

روستاهای باستانی استان جیانگ شی چین

GMT+08:00 || 2019-08-12 15:40:30        cri

استان جیانگ شی چین به روستاهای باستانی خود مشهور است. دهکده های لوئو تیان، شویی نان و جینگ تایی در شهرستان ان یی دارای قدمتی بیش از 1400 سال است. آنها در کنار هم بیش از 120 عمارت قدیمی دست نخورده دارند که قدمت آنها به سلسله های مینگ و چینگ (1368-1912) است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید