CRI Online

موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی استعدادهای حرفه‌ای تایلند را آموزش می دهد

GMT+08:00 || 2019-07-31 15:45:14        cri
موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی تایلند نخستین موسسه کنفوسیوس موسوم به "جاده ابریشم دریایی" در جهان است. این موسسه پس از تاسیس در سال 2015، به طور پیوسته به آموزش حرفه‌ای زبان چینی در تایلند پرداخته و این امر را پروژه ای مهم در برقراری ارتباطات بین راهبرد 4.0 تایلند با پیشنهاد کمربند و جاده چین می داند. در روزهای اخیر موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی همراه با مدرسه فناوری حرفه‌‎ای بهاوانا بودیگون تایلند یادداشت همکاری امضا کرده و مشترکا "استعدادهای زبان چینی+ مدیریت گردشگری" را آموزش خواهند داد.جاوکن تونگ چای، رییس شورای موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی به نمایندگی از این موسسه یادداشت همکاری را امضا کرد. وی در زمان طولانی برای مبادلات فرهنگی و آموزشی چین و تایلند تلاش کرده و در سال 2006 نخستین کلاس درس کنفوسیوس در جهان را تاسیس کرده است. در سال 2015 نیز نخستین موسسه کنفوسیوس جدید را که توسط تعدادی از دانشگاه ها‌ و سازمان های دولتی اداره می شد، ایجاد کرد و در زمینه آموزش زبان چینی به جوانان در تایلند سهم بزرگی ادا کرده‌است. جاوکن تونگ چای در مراسم امضا، اهمیت تاریخی و عملی پیشنهاد کمربند و جاده را تشریح کرده و دانشجویان را تشویق کرد تا مهارت های حرفه‌ای و زبان چینی را به خوبی آموخته و برای شرکت در ساخت کمربند و جاده آماده شوند.

وی در این مورد افزود:"این موسسه از طریق جاده ابریشم دریایی و با آموزش مهارت ها، پلی میان دانشجویان و جهان ایجاد خواهد کرد. دانشجویان در مواجهه با جهان در حال توسعه سریع، باید دارای دانش‌ و مهارت های کافی باشند."سوتپ تاوسیوبان معاون نخست وزیر پشین تایلند، بنیانگذار و رییس هیات مدیره مدرسه فناوری حرفه‌‎ای بهاوانا بودیگون تایلند گفت: با توجه به فرصت‌های توسعه عظیم که به دنبال پیشنهاد کمربند و جاده پیش آمده، با موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی همکاری کرده و پروژه‌های تربیت "زبان چینی+ مهارت های فنی" را به مدرسه‌های فناوری حرفه‌ای تایلند افزوده ایم. همچنین، با استفاده از بورس تحصیلی موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی، دانشجویان برجسته مدارس حرفه‌ای تایلند را برای آموزش به چین اعزام کرده و به برقراری ارتباطات بین راهبرد 4.0 تایلند و پیشنهاد کمربند و جاده یاری کرده ایم. ضمن این که، برای بهبود سطح آموزش فنی و حرفه‌ای در تایلند، ما نیروهای مستعد بین المللی بیشتری را تربیت خواهیم کرد.

وی در سخنرانی خود اظهار کرد: "امضای توافق‌نامه همکاری بین موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی و مدرسه فناوری حرفه‌‎ای بهاوانا بودیگون نه تنها سطح آموزش این مدرسه حرفه‌ای را ارتقا بخشیده بلکه برای اساتید و دانشجویان نیز فرصتی برای تبادل و تحصیل در دانشگاه‌های برجسته چین فراهم می آورد."موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی و دولت شهر تیان جین بورس تحصیلی ویژه فراهم کرده و استعدادها را برای توسعه راهبرد 4.0 و ساخت کانال اقتصادی شرقی تایلند آموزش می دهند. اکنون تعدادی از استعدادهای "زبان چینی+ خط آهن تندرو"، "زبان چینی+ خدمه هواپیما" و "زبان چینی+ تجارت الکترونیک" تحت آموزش قرار گرفته اند.

خانم وانگ شانگ شوی، مشاور رییس طرف چینی موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی اظهار کرد:"موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی همواره توسعه آموزش حرفه‌ای را به عنوان ویژگی خود دانسته و به برقراری ارتباطات بین راهبرد توسعه 4.0 تایلند با پیشنهاد کمربند و جاده یاری می‌کند. در برنامه راهبرد 4.0 تایلند، 7 رشته مهم از جمله حمل و نقل ریلی، علوم و فناوری و مدیریت گردشگری قرار دارد. موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم تعدادی از استعدادهای خط آهن تندرو را برای تایلند تربیت کرده و به توسعه حمل و نقل ریلی تایلند بسیار کمک کرده‌است. در حال حاضر با استفاده از برتری تایلند در زمینه گردشگری، استعدادهای "زبان چینی+ گردشگری" برای این کشور تربیت می شوند."همراه با تعمیق پیوسته همکاری چین و تایلند، نیاز راهبرد 4.0 تایلند و ساخت کمربند و جاده به استعدادهای بیشتر ضرورت می یابد. در این راستا، موسسه کنفوسیوس جاده ابریشم دریایی در زمینه پرورش استعدادهای "زبان چینی+" نقش مهمی ایفا می‌کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید