CRI Online

نگاه یک کارشناس انگلیسی نسبت به همکاری دو کشور در زمینه آموزش عالی در قالب کمربند و جاده

GMT+08:00 || 2019-07-24 16:17:10        cri

چندی پیش پروژۀ خدمات مشارکتی دانشگاههای چین و انگلستان در قالب پیشنهاد یک کمربند -یک جاده در پکن رسماً شروع شد. کارشناس انجمن فرهنگی آموزشی انگلستان ابراز عقیده کرد که راه اندازی این پروژه صحنۀ جدیدی در همکاری آموزشی انگلستان و چین در چهارچوب کمربند و جاده باز می کند و روابط همکاری فرهنگی و آموزشی دو کشور را به سطح جدیدی ارتقا می دهد.

پروژۀ خدمات مشترک دانشگاههای چین و انگلستان در قالب پیشنهاد یک کمربند - یک جاده به ابتکار وزارت آموزش چین و انجمن فرهنگی و آموزشی انگلستان چندی پیش در پکن به طور رسمی راه اندازی شد. این نخستین پروژۀ همکاری سه جانبۀ وزارت آموزش و پرورش چین و یک کشور اروپایی در چهارچوب کمربند و جاده و اقدامی نوآورانه در ساخت مشترک کمربند و جاده چین و انگلستان در زمینۀ آموزش است. هدف این پروژه پیشبرد ایجاد روابط مشارکتی گسترده تر چین و انگلستان با کشورهای مرتبط و شریک در اجرای طرح کمربند و جاده و ارتقاء مشترک توانایی، مقابلۀ مشترک با چالشها و تحقق توسعۀ مشترک چین و انگلستان با این کشورها است.

اندرو زرژان رئیس بخش آموزش جهانی انجمن فرهنگی و آموزشی انگلستان می گوید که این پروژه دارای اهمیت بزرگی است:

«انجمن فرهنگی و آموزشی انگلستان و وزارت آموزش و پرورش چین چندی پیش مشترکاً و نخستین بار صندوق پروژۀ خدمات مشارکتی دانشگاههای چین و انگلستان را در قالب پیشنهاد کمربند و جاده آغاز کردند. انجمن فرهنگی و آموزشی انگلستان پشتیبانی مالی دانشگاههای انگلستان و چین و شرکای همکاری در کمربند و جاده را فراهم خواهد کرد. به نظر من این پروژه صحنۀ جدیدی در همکاری آموزشی انگلستان و چین در چهارچوب کمربند و جاده باز می کند و روابط همکاری فرهنگی و آموزشی دو کشور را به سطح جدیدی ارتقاء می دهد.»

این کارشناس انگلستان گفت که ایجاد همکاری با میزان برابری و بنای روابط مشارکتی چندجانبۀ موفق، برای پیشبرد همکاری این پروژۀ بسیار مهم است. وی گفت:

«انگلستان شریک غربی چین است و بزرگترین مسألۀ ما این است که چگونگی ظرفیتها و نیازهای چین را برآورده کنیم. با توجه به این که دانشگاههای و نهادهای چین تعداد زیاد و منابع غنی دارند، برآورده کردن نیازهای شرکای همکاری با چنین میزانی برای ما بسیار دشوار است. در مرحلۀ بعد، ما فعالانه با پیشنهاد کمربند و جاده ارتباط لازم را ایجاد کرده و به همکاری با کشورهای مرتبط با این پیشنهاد خواهیم پرداخت و روابط مشارکتی چندجانبه برقرار خواهیم کرد. این به برقراری روابط مشارکتی موفق با چین یاری می کند.»

از زمان راه اندازی این پروژه، دانشگاههای 10 کشور همکار و شریک پیشنهاد کمربند و جاده مانند مالزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی و کنیا به آن جلب شده اند.

انگلستان بزرگترین کشور هدف دانش آموزان و دانشجویان چینی در خارج است. اندرو زرژان در این باره گفت که منابع فرهنگی و آموزشی غنی و دارای کیفیت بالای انگلستان دلیل عمدۀ جلب دانش آموزان بین المللی است. به گفته وی:

«نظام آموزش عالی انگلستان هنوز توان و نیروی بالقوه برای جلب دانش آموزان و دانشجویان خارجی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان چینی بیشتر دارد. داده های آماری نشان می دهد که هر سال دانش آموزان و دانشجویان چینی بیشتری در انگلستان تحصیل می کنند. بنابراین صرف نظر از تحولاتی که بین آمریکا و چین روی می دهد، روند رو به افزایش شمار دانش آموزان و دانشجویان چینی در انگلستان، نتیجۀ آشنایی کامل آنان با کیفیت بالای آموزش در انگلستان است و نتیجۀ متشنج شدن روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا نیست. به نظر من نظام آموزش عالی انگلستان می تواند دانش آموزان و دانشجویان بین المللی بیشتری را بپذیرد.»

این کارشناس انگیسی در عین حال تأکید کرد که مبادلات همکاریهای تحقیقات علمی بین دانشگاهها جهت مهم همکاری آموزشی دو کشور است.

انجمن فرهنگی و آموزشی انگلستان در سال 1934 تأسیس شده و در حال حاضر در زمینه های هنری، فرهنگی، زبان انگلیسی، آموزشی و توسعۀ اجتماعی با بیش از صد کشور جهان همکاری دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید