CRI Online

چین: وحدت چین ضروری و حتمی است

GMT+08:00 || 2019-07-24 19:57:34        cri

چین امروز دوم مرداد برابر با 24 ژوییه، کتاب سفید «امور دفاعی چین در عصر جدید» را منتشر کرد که در آن بر ضروری و حتمی بودن وحدت چین تاکید شده و به تجزیه‌‎طلبان تایوان هشدار جدی داده شده و یادآور شده است که تحقق وحدت کشور جزو منافع پایه‌ای ملت چین و تکلیف انکارناپذیر کشور در راستای رستاخیز است.

در این کتاب سفید آمده است: چین بر اساس خط مشی «وحدت صلح آمیز و یک کشور با دو نظام» برای وحدت صلح آمیز کشور تلاش می کند اما با هر اقدام به منظور تجزیه کشور و دخالت دیگر کشورها در این روند مخالف است و برای حفظ حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور عزم راسخ و توان قوی دارد و به هیچ وجه و در هیچ زمان، به هیچ شخص، سازمان یا حزب اجازه نخواهد داد تا حتی تکه‌ای از زمین را از چین جدا کند.

در این کتاب سفید تاکید شد: «برای حفظ وحدت کشور ما به عدم استفاده از زور متعهد نیستیم و هر گزینه لازم را مد نظر قرار می دهیم. این موضع ما متوجه نیروهای دخالتگر خارجی و تجزیه طلبان در خود جزیره تایوان و فعالیت‌هایشان است اما ضد هموطنان ما در تایوان نیست. اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، ارتش چین به هر بهایی که باشد، این توطئه را خنثی می سازد و از وحدت ملت دفاع می کند.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید