CRI Online

ایران کماکان برخورد باز نسبت به مذاکرات مساله هسته ای دارد

GMT+08:00 || 2019-07-11 09:11:46        cri

براساس گزارش پرس تی وی ایران در روز چهارشنبه 19 تیر، 10 ژوئیه، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه گفت که ایران کماکان نسبت به مذاکرات درباره مساله هسته ای ایران برخورد باز دارد.

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه گفت که هدف ایران ایجاد تنش در مساله هسته ای نیست. اگر کشورهای اروپا دنبال کاهش تنش باشند، موظفند ریشه تنش را حل کنند. وی افزود: ایران کماکان به برجام احترام می گذارد اما در اوضا کنونی ایران باید از حقوق خود دفاع کند. وی همچنین تاکید کرد که سیاست ضد ایران آمریکا منشا مساله هسته ای ایران است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید