CRI Online

پیش بینی ارگان‌های بین‌المللی درباره قیمت محصولات کشاورزی در ده سال آینده

GMT+08:00 || 2019-07-09 16:11:59        cri
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل روز دوشنبه 8 ژوییه در رم مشترکا در گزارشی پیش بینی کردند، از آن جا که نسبت تولید کشاورزی جهانی کمی بالاتر از رشد نیازها به محصولات کشاورزی است، در ده سال آینده قیمت محصولات کشاورزی عمده سطح کنونی را حفظ کرده یا کمی پایین تر از سطح کنونی قرار خواهد داشت.

در این گزارش پیش بینی شد که از سال 2019 تا سال 2028، نیاز به محصولات کشاورزی جهان 15 در صد رشد خواهد داشت، اما نسبت تولید کشاورزی کمی بالاتر از این رقم خواهد بود.

در این گزارش همچنین آمده است: در ده سال آینده تولید کشاورزی جهان هنوز با عوامل تایید نشده زیادی رو به رو است که شامل دخالت اوضاع متشنج و واگیری بیماری‌های حیوانات و گیاه‌ها است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید