CRI Online

معاون وزیر خارجۀ روسیه بر ادامۀ توسعۀ روابط با ونزوئلا تاکید کرد

GMT+08:00 || 2019-07-06 17:30:54        cri

معاون وزیر خارجۀ روسیه روز جمعه 14 تیر/ سرطان، 5 ژوئیه از ادامۀ توسعه روابط کشورش با ونزوئلا خبر داد و خواستار حفظ گفتگو میان دولت ونزوئلا و مخالفان شد تا توطئۀ نیروهای خارجی برای دخالت در اوضاع این کشور از بین برود.

به گزارش رسانه های گروهی روسیه در روز جمعه، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجۀ روسیه همین روز به خبرنگاران گفت: روسیه به توسعۀ روابط با ونزوئلا ادامه خواهد کرد و در عین حال ضمن اجرای پروژه ها در ابعاد مختلف از جمله برگزاری فعالیتها در چارچوب کنونی، توان بالقوۀ نیروهای مسلح ونزوئلا را افزایش می دهد. او بار دیگر شایعۀ اعزام نیروی نظامی روسیه به ونزوئلا را رد کرد و گفت: پرسنل روس در حال حاضر در ونزوئلا تنها به کار تعمیر و حفظ تجهیزات مشغولند.

او افزود: سیاست آمریکا دربارۀ اعمال تحریمها تغییر نکرده و قصد دارد با اعمال فشار ثبات سیاسی ونزوئلا را تخریب کند. روسیه متوجه این موضوع هست. شکست آمریکا نشانگر حمایت مردم ونزوئلا از رئیس جمهور و دولت کشورشان است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید