CRI Online

کارت پذیرش ویژه برای دانش آموزانی که در دانشگاه چینگ هوا ثبت نام می کنند

GMT+08:00 || 2019-07-05 09:32:01        cri

کارت پذیرش ویژه برای دانش آموزانی که در دانشگاه چینگ هوا ثبت نام می کنند!

هنگامی که دانش آموزان پذیرش شده کارت پذیرش را باز می کنند، ناگهان مجسمه کاغذی D3 "دروازه قدیمی"، نشان دانشگاه چینگ هوا ظاهر می شود. این نامه پذیرش دست ساز منحصر به فرد در مقایسه با سال گذشته تکمیل شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید