CRI Online

جشنوارۀ فیلم شانگهای محفلی برای تبادل و همکاری سینمایی کشورهای مسیر کمربند و جاده

GMT+08:00 || 2019-06-19 10:36:22        cri

جشنوارۀ فیلم شانگهای که در حال برگزاریست، بیش از 1800 فیلم از 50 کشور و منطقۀ حاشیه کمربند و جاده را به خود جلب کرده که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش نشان می دهد. همکاری سینمایی کشورهای کمربند و جاده به عنوان یکی از موضوعات همیشگی جشنوارۀ فیلم شانگهای به تدریج به یکی از درخشانترین موضوعات جشنواره تبدیل شده است.

در سال 2018 جشنوارۀ فیلم شانگهای، فدراسیون جشنوارۀ فیلم کمربند و جاده را متشکل از 31 نهاد جشنوارۀ فیلم 29 کشور ایجاد کرد. طی یک سال گذشته، اعضای فدراسیون با استفاده از این صحنه فعالانه به تبادل و همکاری پرداخته اند و جشنوارۀ فیلم شانگهای نیز فیلمهای جدید و برجستۀ چین را به جشنواره های فیلم اعضای فدراسیون معرفی کرده است. امسال 7 عضو جدید به فدراسیون پیوستند و به این ترتیب تعداد اعضای فدراسیون به 38 نهاد جشنوارۀ فیلم از 33 کشور افزایش یافت.

فو ون شیا رییس مرکز جشنوارۀ فیلم و تلویزیون شانگهای گفت که نقش بزرگ جشنوارۀ سینما کمک به تبادلات فرهنگی سینمایی بین المللی و معرفی سینماهای بیشتر به تماشاگران است.

در جریان جشنوارۀ فیلم شانگهای که از 25 خرداد/ جوزا تا 3 تیر/ سرطان، 15 تا 24 ژوئن برگزار می شود، حدود 500 فیلم برجستۀ چینی و خارجی پخش می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید