CRI Online

اقتصاد چین در میان طوفان و امواج باثبات پیش می رود

GMT+08:00 || 2019-06-13 14:26:30        cri

طبق داده هایی که ادارۀ گمرک چین 20 خرداد/ جوزا، 10 ژوئن منتشر کرد، ارزش کل واردات و صادرات چین در 5 ماه اول سال جاری به 12.1 هزار میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 4.1 درصد افزایش نشان می دهد. در عین حال در ایام عید دوان وو که به تازگی پایان یافته، تعداد پذیرایی از گردشگران داخلی در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 7.7 درصد و درآمد گردشگری 8.6 درصد افزایش یافت.

با وجود تشدید تنشهای تجاری و کند شدن واردات و صادرات بین المللی، تجارت چین همچنان به رشد باثبات خود ادامه داده و مصرف تعطیلات همچنان بالا می رود که به حد کفایت نشان از استقامت و نیروی بالقوه زیاد اقتصاد چین دارد. اقتصاد چین می تواند در هر گونه امواجی به پیش حرکت کند.

شایان ذکر است، واردات و صادرات چین در 5 ماه اول سال جاری دو ویژگی خاصی داشت.

اول اینکه سرعت تجارت معمول به 6.1 درصد رسید، نسبت آن در ارزش کل تجارت خارجی چین 1.1 درصد افزایش یافت، این نشان می دهد به روز رسانی صنایع چین نقش بیشتری ایفا کرده و قدرت رقابتی آن در بازار بین المللی بیش از پیش تقویت یافته است.

از سوی دیگر، ارزش کل تجارت چین و آمریکا در 5 ماه اول سال جاری 9.6 درصد کاهش یافت، نسبت آن در ارزش کل تجارت خارجی چین 11.7 درصد بود. اما واردات و صادرات چین با بازارهای عمده مانند اتحادیۀ اروپا، آسه آن و ژاپن همچنان افزایش یافت، سرعت رشد صادرات و واردات از کشورهای مسیر کمربند و جاده به طور کلی 4.9 درصد فزونی گرفت. این حاکی از آن است که شرکای تجاری چین روز به روز متنوعتر شده اند و چین کاملاً می تواند از طریق تنظیم ساختار بازار بین المللی پی در پی توان مقابله با فشارها در تجارت خارجی را تقویت بخشد.

داده های تجارت خارجی و مصرف در تعطیلات در 5 ماه اول سال جاری بهتر از پیش بینی است. این در حالی به دست آمده است که آمریکا بار دیگر به اصطکات تجاری شدت بخشیده است.

از زمان بحران مالی آسیا در سال 1997 تا بحران مالی بین الملی سال 2008، اقتصاد چین همواره طوفانها و امواج گوناگونی پشت سر گذاشته و به جلو حرکت کرده است و مقاومتر شده است. در حال حاضر چین دومین قدرت اقتصادی، اولین کشور صنعتی، اولین کشور با تجارت اجناس و بزرگترین کشور دارای ذخیره ارزی است.

میزان کل اقتصاد چین از 90 هزار میلیارد یوان فراتر رفته در حالیکه بازار مصرف یک میلیارد و 400 میلیون نفری و کاملترین نظام صنعتی در جهان را در اختیار دارد. این ظرفیت عظیم موجب شده است که اقتصاد چین بتواند با هر طوفان و امواج مقابله کند.

با وجود اینها، هم اکنون سرعت و میزان کل دیگر نماد اقتصاد چین نیست. توسعۀ کیفی به ويژگی بارز اقتصاد چین تبدیل شده است. تقاضای داخلی به نیروی تعیین کننده ای که رشد اقتصاد را پیش می برد، تبدیل شده است. وابستگی اقتصاد چین به تجارت خارجی به حدود 33 درصد کاهش یافته و ساختار اقتصادی پیوسته در حال بهبود است. سال 2018 مخارج علمی و تحقیقاتی چین 2.18 درصد ارزش تولید ناخالص را تشکیل داد، سهم پیشرفت علمی و فنی در اقتصاد به 58.5 درصد رسید، چین نخستین بار در فهرست بیست کشور تراز اول در شاخص نوآوری جهانی قلمداد شد. به روز رسانی و نوآوری بی شک برای مقابلۀ اقتصاد چین با امواج خارجی انرژی جدیدی بخشیده است.

اقتصاد چین در میان طوفان و امواج به جلو حرکت می کند و همواره عامل ثابت کننده اقتصاد جهان محسوب می شود. در سالهای اخیر سهم چین در رشد اقتصاد جهان از 30 درصد فرا رفته است. رافارن نخست وزیر پیشین فرانسه گفته بود: این که روند توسعۀ چین قابل پیش بینی است، در جهان امروز خاصیتی نادر است. طبق پیش بینی دراز مدت سازمان همکاری اقتصادی، چین همچنان کشوری است که بیشترین سهم در رشد ارزش تولید ناخالص جهان را اداء خواهد کرد.

با آنکه اصطکاک تجاری که امریکا به راه انداخته در اقتصاد چین موجی ایجاد کرده، اما جامعۀ جهانی از واکنش چین شاهد بوده که عوامل اساسی توسعۀ سالم و با ثبات اقتصاد چین تغییری نکرده است. عوامل تولید برای توسعۀ کیفی نیز تغییر نکرده است. با وجود هر گونه طوفان و موج، چین همچنان طبق آهنگ خود اصلاح و گشایش را تسریع خواهد کرد و به نحو احسن امور خویش را انجام داد و بعد از طوفان، دریای اقتصاد چین پر انرژیتر خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید