CRI Online

رییس کمیتۀ امور خارجۀ مجلس سنای ایتالیا: یک جانبه گرایی و حمایتگرایی تجاری آمریکا مطلوب نیست

GMT+08:00 || 2019-06-12 19:24:24        cri

ویتو پتروچلّی رییس کمیتۀ امور خارجۀ مجلس سنای ایتالیا چندی پیش در رم هنگام مصاحبه با رسانه های گروهی چین گفت دولت آمریکا در تجارت بین المللی با توسل به افزایش تعرفۀ گمرکی بارها با شرکای تجاری عمدۀ خود اصطکاک تجاری به راه انداخته که این کارها به سراسر جهان لطمه می زند و مطلوب و محبوب کسی نیست.

آقای پتروچلّی گفت یک جانبه گرایی و حمایت گرایی تجاری آمریکا برای کل جامعۀ جهانی سودمند نیست، ایتالیا در مسألۀ حمایت گرایی تجاری موضع مشابهی با چین دارد.

وی تأکید کرد در قرن بیست و یکم نباید موانع گمرکی وجود داشته باشد، سیاست سختگیرانۀ افزایش تعرفه نه تنها برای اقتصاد و تجارت مفید نیست، برای به زیان پیشرفت روابط بین المللی است.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهایی مانند پرتغال، یونان و ایتالیا که با چین توافقنامۀ همکاری در چهارچوب یک کمربند - یک جاده را امضاء کرده اند، مواضع خود را هماهنگ و در درون اتحادیۀ اروپا روابط بین المللی جدیدی تعریف کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید