CRI Online

رقابت دانشجویان در نخستین مسابقه سخنرانی به زبان فارسی

GMT+08:00 || 2019-06-12 15:34:44        cri

نخستین مسابقه به زبان فارسی بین دانشگاه های چین روز شنبه 8 ژوئن/8 خرداد در دانشگاه مطالعات خارجی پکن برگزار شد. این مسابقه به پیشنهاد دکتر "هوالی مینگ" سفیر پیشین چین در ایران و با هماهنگی بنیاد آموزشی دانشگاه مطالعات خارجی برنامه ریزی شده و به اجرا رسید.

 دکتر هوالی مینگ، دکتر خانی معاون رایزن فرهنگی ایران در چین، ووهاو معاون دبیر کل بنیاد آموزشی دانشگاه مطالعات خارجی پکن، ما جونگ وو معاون رییس دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی، موهونگ یان پروفسور دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی سخنرانی کردند.

دکتر هوالی مینگ در سخنرانی خود عنوان کرد: بازار سخنرانی به زبان های مختلف در چین این روزها بسیار داغ است و از سی سال گذشته دانشجویان چینی تقریبا به همه زبان ها سخنرانی داشته اند به جز زبان فارسی؛ بنابراین تصمیم بر این شد تا برای اجرای مسابقه سخنرانی به زبان فارسی نیز برنامه ریزی شود.

در این نخستین مسابقه، دانشجویان از دانشگاه مطالعات خارجی، دانشگاه تجارت و اقتصاد، دانشگاه مطالعات خارجی 2 از شهر پکن و دانشگاه زبان های خارجی لویانگ، دانشگاه بازرگانی گوانگ دونگ و دانشگاه شی هی زی شین جیانگ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید