CRI Online

برگزاری دومین مسابقه شعرخوانی چینی توسط مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران

GMT+08:00 || 2019-06-11 11:42:09        cri

روز دوشنبه 20 خرداد (10 ژوئن)، دومین دوره مسابقه شعرخوانی چینی توسط مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار شد. دهها دانشجوی ایرانی رشته زبان چینی از دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی در این مسابقه شرکت کردند.

وانگ چینگ جون رایزن فرهنگی چین در ایران قبل این مسابقه طی سخنانی ضمن مهم خواندن برگزاری این مسابقه توسط مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران گفت: این رویکرد به تبادلات فرهنگی بین چین و ایران یاری خواهد کرد. شرکت کنندگان در این مسابقه تعدادی از شعرهای کلاسیک چین را قرائت کردند.

چند روز پیش، مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران همچنین مسابقه خوش نویسی چینی را نیز برپا کرد. پس از پایان این مسابقه، مدیران چینی و ایرانی مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از استادان مهمان، تقدیرنامه و جوایز برندگان مسابقه را اعطا کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید