CRI Online

راه اندازی دفتر مشترک «تفسیر چین و روسیه» با همکاری رادیو و تلویزیون مرکزی چین و روزنامۀ روسیه

GMT+08:00 || 2019-06-06 10:08:20        cri

روز چهارشنبه 15 خرداد/جوزا، 5 ژوئن مراسم راه اندازی دفتر مشترک «تفسیر چین و روسیه» با همکاری رادیو و تلویزیون مرکزی چین و روزنامۀ روسیه در مسکو برگزار شد. شن هایی شیونگ معاون بخش تبلیغات کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و پاول نگیستا رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین و رییس روزنامۀ روسیه این دفتر را افتتاح کردند.

شن هایی شیونگ در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد: دو طرف با استفاده از این فرصت از طریق الگوی همکاری رسانه های نوین، همکاریهای همه جانبه را بیش از پیش تعمیق و تاثیر نشانهای یکدیگر را افزایش دهند تا صدای برابر، عدالت و واقعی بیشتر و گسترده تر پخش شود و در توسعۀ روابط دو کشور و دوستی نسل اندر نسل مردم دو کشور سهم خود را اداء کند.

رییس روزنامۀ روسیه گفت: در سالهای اخیر، روزنامۀ روسیه با رادیو و تلویزیون مرکزی چین همکاری مطلوبی را حفظ کرده است. راه اندازی دفتر مشترک تفسیر چین و روسیه نشان دهندۀ گام مهم و جدید همکاری دو طرف است. امیدواریم دو طرف با ادامۀ ایفای برتری خود، به طور کامل با استفاده از رسانه ها و فناوریهای نوین، همکاری را به سطح بالاتری ارتقاء دهند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید