CRI Online

برگزاری قریب الوقوع نشست جهانی راه و ترابری در پکن

GMT+08:00 || 2019-06-05 16:10:24        cri
گزارشی از نشست خبری نشست جهانی راه و ترابری در پکن حاکی است که این نشست با موضوع اصلی «جهتگیری سبز و هوشمند راه و ترابری در آینده» از 23 تا 26 خرداد/ جوزا، 13 تا 16 ژوئن در پکن برگزار می شود. این نشست در راستای پیشنهاد کمربند و جاده برگزار می شود و به همکاری عملی کشورهای مسیر و شریک یاری خواهد کرد.
چن رویی معاون بخش امور فرهنگستانی و علمی فرهنگستان علوم و فناوری چین در نشست خبری گفت: در این نشست ضمن تقویت تبادلات و همکاری بین المللی در زمینۀ راه و ترابری و ادغام نوآوریها و توسعۀ هماهنگی، منابع بالادستی علمی و فنی در زمینۀ راه و ترابری جمع شده و سکوی جدیدی برای نوآوری فراهم خواهد شد.
لیو ون جیه دبیرکل کمیتۀ اجرایی نشست جهانی راه و ترابری سال 2019 گفت: در حاشیۀ این کنفرانس، نشست عمومی اتحادیۀ بین المللی ترابری کمربند و جاده نیز برگزار و در آن برنامۀ عملیات سبز در زمینۀ ترابری کمربند و جاده تصویب و توافقنامۀ چارچوبی شرکای همکاری راهبردی اتحادیه امضاء می شود.
در حاشیه، سمینار بین المللی راه و ترابری کمربند و جاده، مجمع همکاری زیرساختهای چین و آفریقا، مجمع بلندپایۀ راه و ترابری هوشمند چین و اروپا و مجمع بین المللی راه و ترابری شهرهای هوشمند نیز برگزار خواهد شد.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید