CRI Online

پایان کنفرانس شانگریلا، وزیر دفاع چین: قاطعانه از منافع و حاکمیت ملی کشور دفاع می کنیم

GMT+08:00 || 2019-06-02 19:37:33        cri

هجدهمین کنفرانس شانگریلا روز یکشنبه 12 خرداد/ جوزا، 2 ژوئن در سنگاپور به پایان رسید. وزیران دفاع، مقامات نظامی و اندیشمندان حدود 40 کشور در این کنفرانس شرکت کردند. وی فنگ هه عضو شورای دولتی و وزیر دفاع چین پیش از ظهر 12 خرداد ضمن طلب «همکاری چین با امنیت بین المللی» در سخنان خود تلاش چین برای پیشبرد سازندگی جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک را تشریح کرد و سیاست چین دربارۀ پایبندی بر راه پیشرفت صلح آمیز و اجرای سیاست دفاعی را مفصلاً شرح داد و اشاره کرد که ارتش چین برای حفظ صلح و ثبات جهان سهم مثبتی اداء کرده است.

وزیر دفاع دربارۀ مسألۀ تایوان چین گفت که هر گونه تلاش برای تجزیۀ چین موفق نخواهد شد؛ هر اقدام مداخله جویانه در مسألۀ تایوان شکست خواهد خودرد و هر گونه اشتباه محاسبه و دست کم گرفتن ارادۀ ارتش چین بسیار خطرناک است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید