CRI Online

عدد «520» به معنی جمله « دوستت دارم»

GMT+08:00 || 2019-05-24 10:42:24        cri

تلفظ عدد «520» در زبان چین شبیه به جمله « دوستت دارم» است. به همین خاطر در چند سال گذشته بسیار یاز مردم روز بیستم ماه مه (20/5) را به عنوان یک روز جدید برای عشاق انتخاب کرده اند. امسال هم بسیاری از جوانان شهر تای یوان استان شا شی در همین روز برای ثبت ازدواج خود به دفتر وزارت امور شهروندی مراجعه کردند و یک صف صد متری را تشکیل دادند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید