CRI Online

مهارت منحصر به فرد!

GMT+08:00 || 2019-05-24 09:44:01        cri

یک هنرمند 61 ساله به نام یوان هونگ بینگ، می توان هر تابلوی نقاشی که می بیند را با استفاده از پنبه بازسازی کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید