CRI Online

هم‎سرایی گروه کُر «آسیای ما»

GMT+08:00 || 2019-05-15 20:56:27        cri

 

شادپیمایی جوانان، رویاهای آسیا و هم‎سرایی گروه کُر «آسیای ما» آغاز گر جشنواره فرهنگ آسیا

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید