CRI Online

افزایش مبادلات و هم آموزی در جهت توسعه مشترک آسیا

GMT+08:00 || 2019-05-15 20:34:40        cri

هوانگ کون مینگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر تبلیغات چین بعد از ظهر روز چهارشنبه 25 اردیبهشت (15 مه) در مجمع مبادله تجریبات مدیریتی کشورهای آسیا تاکید کرد که باید با تمرکز بر افزایش مبادلات و هم آموزی تمدن‎ها، ایجاد جامعه آسیا با سرنوشت مشترک، افزایش مبادله تجریبات مدیریتی کشورهای آسیا، دانش لازم برای توسعه مشترک کشورهای مختلف و نیروی محرکه فکری برای پیشرفت تمدن‎های آسیایی را فراهم کرد.

وی گفت: سخنرانی رئیس جمهور شی، در آیین گشایش این مجمع گفت و گوی تمدنهای آسیا آینده زیبای یک آسیای صلح آمیز و همراه با شکوفایی مشترک و باز را ترسیم کرد و چهار پیشنهاد برای کمک به افزایش مبادلات و هم آموزی تمدن‎های آسیا را در بر داشت که خِرَد و اندیشه چین را برای ایجاد جامعه آسیا با سرنوشت مشترک و جامعه بشری با سرنوشت مشترک را به تصویر می‎کشد و یک منبع الهام مهم برای پیشبرد مدیریت کشور و تحقق شکوفایی و توسعه کشورهای آسیایی به شمار می‎رود.

وی افزود: با گذشت 70 سال از تاسیس جمهوری خلق چین و به ویژه پس از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست، چین در مسیر توسعه خود به دست‎آوردهای تاریخی رسیده و تغییراتی تاریخی در این سرزمین رخ داده است. چین همواره ضمن پایبندی بر اوضاع داخلی و مسیر توسعه خود و با محوریت مردم، دست‌آوردهایش در مسیر توسعه را در اختیار همه گذاشته و بر اصلاحات به عنوان نیروی محرکه برای بسیج نیروی حیاتی نوآوری در سراسر جامعه اصرار ورزیده و با اجرای سیاست درهای باز به توسعه کمک کرده و با تقویت و تکمیل رهبری حزب توسعه چین مدرن را از نظر سیاسی تضمین کرده است.

این مجمع یکی از شش مجمع نشست گفت‎و‎گوی تمدن‎های آسیا است و نزدیک به 300 مهمان از 50 کشور و سازمان بین المللی در آن حضور یافتند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید