CRI Online

سینمای آسیا و میراث بری فرهنگی

GMT+08:00 || 2019-05-15 11:29:00        cri

در طول تاریخ و با تلاش مشترک انسان تمدنهایی درخشان روی زمین شکل گرفته است. هنر سینما به عنوان یکی از عالیترین ابداعات بشر در طول صد سال گذشته، راهی شگفت انگیز و آسان برای بیان و انتقال ایده ها و برقراری ارتباط و ایجاد تبادل میان فرهنگهای مناطق مختلف به شمار میرود.

جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین گفته است: «تمدنهای رنگارنگ پایۀ مناسبی برای تسهیل تبادلات برابر و هم آموزی بنا نهاده اند.» هم آموزی می تواند به توسعۀ جهان امروز کمک بسیاری کند.

در مقایسه با کشورها و مناطق دیگر جهان، قویترین ویژگی منحصر به فرد فرهنگ جایی که در آن زندگی می کنید، چیست و این ویژگی چه تأثیری بر فیلمسازی و زیبایی شناسی شما داشته است؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید