CRI Online

تقویت پرورش استعدادهای کمربند و جاده در دانشگاه پکن

GMT+08:00 || 2019-05-15 15:47:01        cri

به منظور تقویت پرورش استعدادهای بین المللی و خدمت به توسعۀ کمربند و جاده، دانشگاه پکن طرح بین المللی کارشناسی دو مرحله ای تحت عنوان «رهبران آینده» را آغاز کرد. طبق این طرح قرار است حدود 50 دانشجوی چینی و خارجی به عنوان نخستین گروه و در آینده به تدریج سالانه حدود 100 دانشجو جذب شوند. نخستین گروه دانشجویان در فصل پاییز سال 2020 وارد دانشگاه می شوند و تحصیل را آغاز می کنند.

این طرح با تکیه بر برتری علمی دانشکدۀ مدیریت گوانگ هوا دانشگاه پکن و با ایجاد اتحادیۀ همکاری آموزش سطح بالا با دانشگاههای معروف سراسر جهان با هدف پرورش استعدادهای بین المللی که در چین ریشه دوانده، چین و کشورهای خارجی را تطبیق نموده، براساس زمان و دوراندیشی دارند، انجام می شود.

به گفته لیو چیائو، رییس دانشکدۀ مدیریت گوانگ هوا دانشگاه پکن، این دانشکده با 14 دانشگاه از 13 کشور و منطقه از جمله دانشگاه ملی مسکو، دانشگاه یورک کانادا، دانشگاه ملی سنگاپور و غیره توافقنامه های همکاری امضاء کرده و از میان این دانشگاهها استعدادهای جوان را انتخاب می کنند. این دانشجویان انتخاب شده پس از دو سال تحصیل در مقطع کارشناسی در کشورهای خود، دو سال باقیماندۀ تحصیل خود را در دانشگاه پکن ادامه خواهند داد.

همچنین بر اساس ارقام وزارت آموزش و پرورش چین، تا پایان ماه آوریل، چین با 24 کشور مسیر کمربند و جاده توافقنامه های پذیرش درجۀ آموزش عالی امضاء کرده و 60 دانشگاه چین در 23 کشور مسیر به ارائۀ خدمات آموزشی می پردازند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید