CRI Online

شی جین‌پینگ: چین مایل است به اتفاق کشورهای مختلف آسیا برنامه پیشبرد گردشگری را اجرا کند

GMT+08:00 || 2019-05-15 11:48:20        cri

شی جین‎پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه 25 اردیبهشت (15 مه) درباره پیشبرد مبادلات و هم آموزی تمدن‌های آسیا چهار پیشنهاد را مطرح کرد. وی تاکید کرد که توسعه پایدار تمدن باید با گرایش توسعه عصر هماهنگ باشد و از طریق نوآوری، نیروی محرکه برای توسعه تمدنها را بسیج کند و به طور پیوسته دست آوردهای فراتر از زمان و فضا و سرشار از جذابیت‎های پایدار تمدن را خلق کند.

رئیس جمهوری خلق چین افزود، چین مایل است به اتفاق دیگر کشورهای آسیایی، با اجرای برنامه پیشبرد گردشگری آسیا و کمک به توسعه اقتصادی این قاره، در تعمیق دوستی مردم آسیا نقشی بزرگتر ایفا کند.

در سال 2018 بیش از 160 میلیون مسافر چینی به خارج سفر کردند و چین میزبان بیش از 140 میلیون مسافر خارجی بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید