CRI Online

نظارت سازمان ملل بر خروج نظامیان حوثی از سه بندر یمن

GMT+08:00 || 2019-05-13 11:31:03        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، هیئت فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل برای اجرای توافقنامه حدیده روز یکشنبه 22 اردیبهشت/ ثور، 12 مه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: از روز شنبه نظامیان حوثی طبق برنامۀ تعیین شده، در سه بندر حدیده، صلیف و رأس عیسی بار دیگر تدارکات خود را انجام دادند و گروه کاری سازمان ملل نیز در این سه مکان بر خروج نظامیان حوثی نظارت کردند. گروه مسلح حوثی کارهایی از جمله نابود کردن تجهیزات نظامی و برچیدن مینها را انجام می دهد.

در این بیانیه آمده است سازمان ملل روز سه شنبه 24 اردیبهشت، 14 مه به طور رسمی، خروج نیروی نظامی حوثی از این سه بندر را تایید می کند.

به نظر می رسد خروج نیروی نظامی حوثی، گام اول اجرای فاز اول از «توافقنامه حدیده» بین این گروه مسلح و دولت یمن باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید