CRI Online

3700داوطلب در خدمت برگزاری نشست گفتگوی تمدنهای آسیایی

GMT+08:00 || 2019-05-13 11:02:26        cri

نشست گفتگوی تمدنهای آسیایی روز چهارشنبه 25 اردیبهشت/ ثور، 15 مه در پکن گشایش خواهد یافت. بر اساس گزارش روزنامۀ پکن، آموزش و پرورش 3700 داوطلب برای خدمت به این نشست انجام شده است.

گزارشها حاکی از آن است که این 3700 داوطلب از 39 دانشگاه از جمله دانشگاه رسانه های چین، دانشگاه زبانهای خارجی پکن، دانشگاه تربیت معلم پکن و 12 مؤسسه از جمله گروه شوئو گانگ هستند. از این میان، 2700 داوطلب به تازگی در ارائۀ خدمات به دومین مجمع همکاری بین المللی کمربند و جاده شرکت کرده اند و تجربیات زیادی دربارۀ شرکت در فعالیتهای بزرگ و مهم به دست آورده اند

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید