CRI Online

مسؤولان نهادهای سازمان ملل دربارۀ مقابله با تغییرات اقلیمی بیانیۀ مشترک منتشر کردند

GMT+08:00 || 2019-05-10 16:48:33        cri
بیش از 30 مسؤول نهادهای مختلف سازمان ملل روز پنجشنبه 19 اردیبهشت/ ثور، 9 مه در ژنو با انتشار بیانیۀ مشترک از اعضای سازمان ملل درخواست کردند که اقدامات عملی در مقابله با تغییرات اقلیمی در پیش گیرند، تمایل سیاسی را تقویت و برای نشست سران عملیات اقلیمی سازمان ملل در ماه سپتامبر تدارکات را فراهم کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که مقابله با تغییرات اقلیمی به نیاز ضروری تبدیل شده است. کشورهای مختلف باید با عزم قاطع و اقدام موثر برای تحقق هدف ارتقاء سطح جهانی کمبود از 1.5 درجه سانتیگراد تلاش کنند.

در این بیانیه همچنین از کشورهای مختلف درخواست شده است فعالانه با تغییرات مختلف زندگی مردم و محیط زیست ناشی از تغییرات اقلیمی مقابله، ساخت توانایی مناطق ضعیف در جلوگیری و مقابله با بحرانها را تقویت کرده و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمومی تحت تهدیدهای تغییرات اقلیمی حفاظت کنند. کشورهای پیشرفته همچنین باید نیروی حمایت مالی از عملیات اقلیمی کشورهای در حال توسعه را تقویت و با استفاده از داده ها و فناوریهای ذی ربط به نوآوری یاری کنند تا فعالیتهای انسانی با نیازهای توسعۀ پایدار عادت کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید