CRI Online

سرگی لاورف: روسیه و ایران برای اجرا شدن برجام تلاش می کنند

GMT+08:00 || 2019-05-09 09:20:54        cri
سرگی لاورف وزیر امور خارجۀ روسیه روز چهارشنبه 18 اردیبهشت/ ثور، 8 مه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفت: روسیه و ایران مایلند همراه با دیگر طرفها برای اجرای برجام تلاش کنند.

لاورف همین روز در نشست خبری مشترک پس از دیدار گفت: روسیه و ایران قاطعانه برجام و قطعنامه های ذیربط شورای سازمان ملل را اجرا کرده اند و تدابیر جدید ایران نیز قطعنامۀ شورای امنیت را نقض نکرده است. دو کشور مایلند همراه با طرفهای دیگر امضاء کنندۀ برجام، برای اجرا شدن برجام تلاش کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید