CRI Online

محیط زیست از همه چیز مهم تر است

GMT+08:00 || 2019-04-09 08:22:49        cri

دکل های پروژه برق رسانی چین در برزیل حداقل 25 متر بالا تر از میانگین معمول ساخته شده است تا به جنگل های منطقه آسیبی نرسد
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید