CRI Online

انتشار مجموعه کتاب‌های آموزش نظریه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید

GMT+08:00 || 2019-04-08 20:12:52        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، به منظور درک و فهم عمیق نظریه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید، آکادمی علوم اجتماعی چین با کمک تعدادی از متخصصان مجموعه کتاب‌های "آموزش نظریه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید" را تنظیم کردند. اکنون این مجموعه کتاب‌ها از سوی انتشارات علوم اجتماعی چین منتشر شده‌است.

این مجموعه کتاب‌ها به 12 بخش ویژه تقسیم شده‌است که ارزش، دیدگاه های کلیدی و ماهیت معنوی نظریه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید را شرح داده و وفاداری خلاقانه چین در نظریه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید برای توسعه مارکسیسم را بیان کرده‌است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید