CRI Online

برگزاری مسابقۀ داستان گویی به زبان چینی در مصر

GMT+08:00 || 2019-04-03 16:00:16        cri

در آستانۀ برگزاری مجمع عالی رتبۀ همکاری بین المللی یک کمربند یک جاده، مسابقۀ داستان گویی به زبان چینی با موضوع «صحبتهای جادۀ ابریشم» روز یکشنبه 11 فروردین/ حمل، 31 مارس در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. شرکت کنندگان مصر دربارۀ موضع اصلی «ماجراهای من و چین»، ارتباط خودشان را با چین شرح دادند.

این مسابقه به ابتکار مرکز فرهنگی چین در مصر برگزار شد. حدود 20 گروه شرکت کننده از رشته های زبان چینی، دانشکده های کنفسیوس 14 دانشگاه مصر مانند دانشگاه قاهره، دانشگاه سوئز و دانشگاه عین الشمس مصر در این مسابقه شرکت کرده و حدود 400 نفر از جمله مهمانان محافل مختلف چین و مصر، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و خبرنگاران رسانه های گروهی تماشاگر این مسابقه بودند.

شرکت کنندگان در مسابقه لباس چینی پوشیده بودند، خوش نویسی چینی نوشتند، ساز موسیقی چینی نواختند و دانستنیهای سرشاری از فرهنگ و سنت چین را به زبان چینی تعریف کردند. برخی مسابقه دهندگان با شرح دستاوردهای توسعۀ چین بعد از اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات، دوستی محکم چین و مصر در عصر جدید را ستودند.

مصطفی محمد از رشتۀ زبان چینی دانشگاه مصر با داستانی از خود با نام «سفر پژوهشی فناوری اسامه به چین» جایزۀ اول این مسابقه را کسب کرد. مصطفی محمد گفت که این مسابقه برای دانشجویان مصری که زبان چینی می آموزند، سکویی بود که تواناییهای خود را نشان دهند. کار آمادگی برای مسابقه هم تجربۀ گرانبهایی بود و باعث شد سطح درک ما از زبان و فرهنگ چین عمیقتر شود. او گفت:

«خیلی مفتخرم که داستان من دربارۀ چین مورد تایید ارزیابان و تماشاگران قرار گرفت. من و همکارانم برای آمادگی شرکت در این مسابقه وقت زیادی صرف کردیم و در نتیجه سطح زبان چینی ما به طور چشمگیری ارتقاء پیدا کرد. امیدوارم در آینده بیشتر با چین آشنا شوم.»

حسن رجب رئیس دانشکدۀ کنفسیوس در دانشگاه سوئز به عنوان یکی از ارزیابان مسابقه شرکت کنندگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت که سطح بالای زبان چینی مسابقه دهندگان عمق علاقۀ آنها به آموختن زبان و فرهنگ چین را نشان داد. داستانهایی که اجرا کردند، موضوعات جدیدی برای تعمیق دوستی چین و مصر در زمینه های غیردولتی اضافه کرد. او در این باره گفت:

«زبان چینی کلیدی برای امتداد و توسعۀ دوستی بین چین و مصر است. داستانهای چینی پنجره ای برای آشنایی مردم مصر با چین است. تعریف داستانهای چینی فاصلۀ بین مردم چین و مصر را نزدیک کرده و ثمرات فرهنگی دو کشور برای آنها آورده است.»

شی یوئه ون رایزن فرهنگی سفارت چین در مصر و رییس مرکز فرهنگی چین در قاهره در سخنرانی خود گفت که داستانهای شرکت کنندگان در این مسابقه با موضوعات غنی، اندیشه های جدید، ویژگیهای جدید و صحنه های جدید، روابط چین و مصر در زمان جدید را به نمایش گذاشت. وی گفت:

«شرکت کنندگان 20 داستان را بازگو کردند. به ویژه داستانهایی درباره طرح یک کمربند - یک جاده در مصر و جشن مشترک مردم دو کشور دربارۀ هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، ثمرات جدید دوستی و همکاری چین و مصر را نشان داد و آیندۀ زیبایی برای مردم دو کشور پیشبینی کرد.»

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید