CRI Online

گفت و گوی رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مدیر عامل ایرنا

GMT+08:00 || 2019-03-28 17:45:05        cri

سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، که برای شرکت در نشست همکاری رسانه های آسیا وارد چین شد، با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفتگو کرد. وی سال گذشته در سخنرانی خود در نشست رسانهها گفت که رسانه های جمعی میتوانند نقشی مهمی در زمینۀ تقویت صلح و دوستی، مقابله با جنگ تجاوز، تروریسم و افراطگرایی و همچنین توسعۀ ارتباطات انسانی و فرهنگی میان انسانها و ملتها ایفا کنند، اکنون به دنبال توسعۀ فناوریهای جدید، توانایی تولید اخبار و گزارشها از جمله متن، صوت و تصویر بسیار تقویت یافته و این باعث افزایش نقش رسانه ها در امور منطقه ای و بین المللی شده است. وی دربارۀ نفوذ و جایگاه کنونی رسانه های آسیا در جهان گفت: «در شرایط جدید کشورهای آسیایی در مقایسه با گذشته نقش آفرینی بسیار گسترده تری در سطح جهان دارند و نمونۀ بارز آن چین است که در حال حاضر جایگاهی رفیع در دنیا دارد. رسانه های آسیایی در تحولات جهانی می توانند از ظرفیتها و امکاناتی که دارند استفاده کنند. ما در حال حاضر از سیطره و تسلط مطلق رسانه های غربی فاصله میگیریم. میدانیم که در قرن بیستم رسانههای غربی و به ویژه رسانههای آمریکایی سیطرهای قوی بر رسانههای دنیا داشتند ولی قرن بیست و یکم به اعتقاد من دوران پساغربی شدن تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین رسانهای در دنیاست؛ بنابراین استفاده از ظرفیتهای فناوری و تحولاتی که در حوزۀ رسانه رخ می‏دهد و توانمندیهای ارزشمندی که رسانههای مهم کشورهای آسیایی از جمله در چین، ژاپن، کره، ایران، هند و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی به دست آوردهاند میتواند در دنیا نقشآفرینی بسیار بالاتری داشته باشد.

رسانههای توانمند میتوانند در ایجاد همدلی بین مردم دنیا و کشورها نقش آفرین باشند، واقعیتها و مسائل مهم در کشورها را به خوبی منعکس کنند و باعث همبستگی بیشتر و صلح و همزیستی قویتر باشند. به عنوان مثال همانطور که می دانید این روزها سیل گستردهای ایران را فرا گرفته و بخشهایی از هموطنان ما درمعرض آسیب سیل قرارگرفتهاند و رسانهها هستند که میتوانند همدلی و عواطف انسانی را تقویت کنند و برانگیزانند. در عرصه سیاسی هم ما شاهد هستیم در جنگ سیاسی و تجاری که آمریکا با کشورهای بزرگی مثل چین یا ایران دارد، رسانههای آسیا میتوانند واقعیتها را به اطلاع مخاطبانشان برسانند و با آگاه کردن افکارعمومی بتوانند استقلال و قدرت کشورها و جوامع را تقویت کنند و قرن بیست و یکم را به قرن استقلال، همدلی و همبستگی ملتها تغییر دهند.

در یک جامعه به اعتقاد من رسانههای بزرگ مسؤولیت اجتماعی بزرگی دارند و با توجه به توانمندیهای فناوری و رسانهای که رسانههای بزرگ آسیا از جمله رسانۀ شما و سایر رسانههای بزرگ چین یا رسانههای بزرگ کشورهای آسیایی مثل رسانههای فراوان و متعددی که اکنون در ایران شکل گرفته اند میتوانند در قرن بیست و یکم نقش بسیار مهمی داشته باشند و مسؤولیت اجتماعی خودشان را در جهت آگاهیبخشی به مردم و افکار عمومی و تقویت صلح و همزیستی و آگاهی ملتها به خوبی انجام دهند.

وی دربارۀ چگونگی ایجاد یک محیط خوب در جهان با همکاری رسانه های آسیایی گفت: من اعتقاد دارم که ما نیاز به این همکاریهای متقابل داریم و این همکاری دیگر صرفاً یک کارخوب نیست بلکه یک ضرورت قطعی است و برای کمک به ملتهایمان ما باید این همکاریها را توسعه دهیم. سازمانهای همکاری بینالمللی که شکل گرفته و یا در حال شکلگیری است زمینه و بستری بسیار خوب برای همکاری هستند و یکی از آنها سازمان همکاریهای رسانهای آسیا است که خوشبختانه همکاران و دوستان چینی ما در شکلگیری آن پیشگام هستند. یکی از آنها اتحادیه اُآنا یا اتحادیۀ خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه است که ایران و چین از بنیانگذاران آن بودند و زمینۀ همکاری خوبی دارند. بنابراین، یکی از محورهای توسعۀ این همکاریها فعالسازی بیشتر این نهادها و اتحادیههایی است که رسانههای آسیایی در آنها حضور دارند.

بخش دیگر این همکاریها در قالب مبادلۀ توانمندیها در حوزههای مختلف از جمله حوزۀ فناوری است که رسانههای بزرگ آسیایی بتوانند دستاوردهای خودشان را در زمینه فناوری و همچنین در حوزۀ توانمندیهای خبری با هم مبادله کنند و به اشتراک بگذارند.

به طور کلی با توجه به اینکه در حال حاضر کشورهای آسیایی در دنیا از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسیار مهمتری در مقایسه به چند دهه قبل دارند این توقع وجود دارد که در حوزۀ رسانه هم نقش خود را پررنگتر کنند و این بدون توسعۀ همکاریهای متقابل قطعاً میسر نخواهد بود.

حضور من در این اجلاس هم به همین دلیل هست. من در یک سال گذشته برای دومین بار است که در چین حضور پیدا میکنم و در این فاصله چند هیأت از طرف ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به چین سفر کردهاند و در طول یک سال گذشته من در ایران میزبان چندین هیأت رسانهای از چین بودم که این فعالیتها برای توسعۀ همکاری متقابل است و امیدواریم که در این سفر هم بیشتر توسعه پیدا کند. من لازم میدانم در پایان تقدیر کنم از رشد فعالیتهای رسانهای در چین و توانمندیهایی که در چین ایجاد شده که بسیار ارزشمند هست و همکاری با این رسانهها برای ما هم بسیار ارزشمند است و افتخارمیکنیم. همچنین سایر همکاران ما در رسانههای کشورهای آسیایی توفیقات خوبی داشتند. ما هم تلاشمان بر این است که همکاری متقابل داشته باشیم و از دستاوردها و موفقیتهای آنها استفاده کنیم و دستاوردهای خودمان را هم در اختیار آنها بگذاریم. همکارانمان را برای آموزش و استفاده از این دستاوردها اعزام کنیم به رسانه‏های دیگر و همچنین دعوت کنیم از رسانههای مختلف برای این که دستاوردهایی که داریم را به آنها آموزش بدهیم.

مدیر عامل ایرنا دربارۀ شعار نشست امسال مجمع آسیایی بو آئو «سرنوشت مشترک، اقدام مشترک و توسعه مشترک» گفت: من فکر میکنم خیلی پیام روشن و دقیقی دارد این شعار و شعار خوبی انتخاب شده است. اساساً شعار عبارت است از بیان کوتاه و عبارتی کوتاهی برای یک معنای بزرگ و این شعار معنای بزرگی دارد؛ ما سرنوشت مشترکی داریم به جهت پیوند جغرافیایی و تاریخی و نیاز به توسعۀ مشترک داریم. آسیا در برگیرنده کشورهای بزرگ، تمدنهای بزرگ، ملتهای بزرگ است و در عصر حاضر هم رسانهها نقش بسیار مهم دارند در این همکاری‏ها و این نشستها میتوانند در این حوزه تأثیرگذار باشند و به همین خاطر گفتم مسؤولیت اجتماعی ما ایجاب میکند که در این حوزه با هم همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

من میخواهم یک کلمه هم اضافه کنم به این شعار؛ بخشی از جامعۀ بشری به خصوص در آسیا و از جمله چین و ایران، یک وجه مشترک دیگر هم دارند و آن یک مسئله مشترکی است که دو سال است در دنیا ظهور کرده و این پدیدهای است که در رأس جامعۀ سیاسی آمریکا حضور دارد و دردسرها و مزاحمتهایی را برای کشورهای ما ایجاد میکند. این نیز یک وجه مشترک است که ما را به هم نزدیکترمیکند و ایجاب میکند که فعالیتهای رسانهای مشترک بیشتری داشته باشیم تا هم ما و هم ملتهای ما و هم ملت آمریکا از این دردسر رئیس جمهورشان خلاص بشوند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید