CRI Online

برگزاری گفتگوی رسانه های گروهی چین و ایتالیا

GMT+08:00 || 2019-03-21 09:30:28        cri

گفتگوی رسانه های گروهی چین و ایتالیا با موضوع اصلی «یک کمربند یک جاده و همکاری رسانه های گروهی چین و ایتالیا» روز چهارشنبه 29 اسفند/ حوت، 20 مارس در موزۀ فرهنگی قرن 21 رم برگزار شد. این گفتگو فعالیت مهمی در آستانۀ سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایتالیاست.

نمایندگان دولتی چین و ایتالیا مانند معاون رئیس بخش تبلیغات مرکزی حزب کمونیست چین، سفیر چین در ایتالیا، رئیس ادارۀ انتشارات زبانهای خارجی چین، معاون وزیر اطلاعات و انتشارات کاخ ریاست جمهوری ایتالیا، معاون وزیر توسعۀ اقتصادی ایتالیا در این گفتگو حضور یافته و سخنرانی کردند. نزدیک 200 نمایندۀ رسانه های گروهی و کارشناس این زمینه از دو کشور در این گفتگو شرکت کردند.

جیانگ جیان گوئو معاون رئیس بخش تبلیغات مرکزی حزب کمونیست چین در سخنرانی خود گفت که ایتالیا در چهارچوب یک کمربند یک جاده با چین همکاری عملی کرد و به عضویت اولیۀ بانک سرمایه گذاری آسیا در آمد. همکاریهای دو کشور به پیشرفتهای مثبتی و ثمرات مطلوبی نایل آمد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به زودی از ایتالیا دیدار خواهد کرد. اطمینان دارم که تفاهمات مهمی در این سفر به مشورت و ساخت مشترک و همکاری و برد برد دو کشور در چهارچوب یک کمربند یک جاده یاری کرده و برای مبادلات و همکاریهای عملی رسانه های گروهی چین و ایتالیا فرصت جدیدی خواهد آورد. جیانگ جیان گوئو پیشنهاد کرد که رسانه های گروهی دو کشور مکانیسم مبادلات و همکاری عادی را برگزار کرده و توسط همکاریهای مختلف انرژی مثبت را برای توسعۀ روابط دوستی چین و ایتالیا آوردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید