CRI Online

لی که چیانگ: اقتصاد چین همواره لنگر مهم ثبات اقتصاد جهان خواهد بود

GMT+08:00 || 2019-03-15 11:59:14        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین روز جمعه 15 مارس در نشست خبری در پکن گفت: چین با پایبندی بر تحریک حیاتی بازار و رهایی خلاقیت بازیکنان بازار، حرکت اقتصاد در چارچوب مناسب را حفظ و به توسعه با کیفیت اقتصاد کمک می کند. اقتصاد چین همواره لنگر مهم ثبات اقتصاد جهان خواهد بود.

لی که چیانگ در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز گفت: اقتصاد چین در واقع با فشار رو به پایین جدید رو به روست اما در حال حاضر اقتصاد جهان کندتر است. در بیش از یک ماه گذشته، چند نهاد معتبر بین المللی انتظارات رشد اقتصادی جهان را کاهش داده اند. چین در کاهش انتظارات درباره رشد اقتصادی خود از روش تعدیل بین حد بالا و حد پایین استفاده می کند و این نیز با سرعت رشد در سال گذشته هماهنگ است و هم نشان می دهد که چین به حرکت اقتصاد به خارج از چارچوب مناسب اجازه نخواهد داد. می توان گفت که سیگنال ثبات در بازار ارسال می کند.

وی خاطر نشان کرد: عوامل نامعین در سال جاری میلادی زیاد است و ما در این زمینه سیاست هایی داریم. برای نمونه، ما نسبت کسر سال جاری را 0.2 درصد افزایش می دهیم که بالاتر از خط هشدار 3 درصدی در جامعه جهانی نیست. همچنین می توانیم با استفاده از روش های مختلف از جمله تعدیل نرخ سپرده ذخیره، بهره بانکی از اقتصاد واقعی پشتیبانی موثرتر کنیم. چناچه اوضاع جدید رخ دهد، ما با پایبندی بر اوضاع کنونی و با دوراندیشی، ثبات اقتصاد چین و گرایش مطلوب درازمدت اقتصاد چین را حفظ خواهیم کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید