CRI Online

تاسیس اولین مرکز بازسازی دیوار بزرگ چین در پکن

GMT+08:00 || 2019-03-15 11:40:29        cri
 

نخستین مرکز تحقیق، بازسازی، نمایش و حفاظت از دیوار بزرگ چین در شهر پکن تاسیس می شود. این مرکز متشکل از باستان شناسان، طراحان و کارشناسان با تحقیق و بازرسی دیوار "جیان کوئو" به طور کلی پروژه های تعمیر و باسازی این قسمت دیوار بزرگ چین را انجام خواهند داد. این کار، محفاظت از دیوار بزرگ را دقیق تر و حفظ اطلاعات تاریخی از آثار باستانی را به حداکثر رساند.

طول قمست دیوار جیان کوئو 7 هزار و 952 متر است. سال 2016 تعمیر و بازسازی این بخش از دیوار شروع شده و تاکنون پروژه بازسازی 1003 متر این دیوار اتمام یافته است.

به گزارش رسیده، در این مرکز به عنوان نهاد دایمی تحقیقاتی شماری از باستان شناسان و محققان فعال هستند. آن ها بر اساس مدارک و اطلاعات تاریخی ضمن تعمیر و بازسازی دیوار، حفاظت علمی از دیوار بزرگ چین را انجام می دهند. مراحل کل تعمیر و بازسازی نیز به طور همه جانبه و عملی یادداشت خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید