CRI Online

وزارت امور خارجۀ چین: توقف واردات کلزای کانادا به دلیل قرنطینۀ عادی است

GMT+08:00 || 2019-03-12 09:55:19        cri

لو کانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 20 اسفند/ حوت، 11 مارس در نشست خبری گفت: توقف واردات کلزای مؤسسات کانادا قرنطینۀ عادی و تدابیر پیشگیری امنیتی است و با قوانین و مقررات و قاعده و رسم بین المللی هماهنگ است.

خبرنگاری پرسید: پایگاه اینترنتی «د گلوب اند میل» کانادا چندی پیش با انتشار مقاله ای نوشت که بهانۀ توقف واردات کلزای کانادا از سوی چین غیرواقعی است. این کار ارتباطی به کلزا ندارد، بلکه اعمال فشار چین بر کانادا است. نظر چین در این باره چیست؟

لو کانگ گفت: در روزهای اخیر، گمرک چین بارها با اعمال قرنطینه در کلزای وارداتی کانادا موجودات و جانوران موذی پیدا کرده است که در صورت ورود این جانوران به چین، به امنیت تولیدات کشاورزی و محیط زیست چین آسیب می بیند. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، ادارۀ کل گمرک چین تصمیم گرفت از یکم مارس واردات کلزای یک شرکت کانادایی را که بارها دچار این مشکل بوده، قطع کند. ادارۀ کل گمرک چین این تصمیم را به اطلاع کانادا رسانده است.

وی تاکید کرد: دفاع از منافع مصرف کنندگان چین و دفاع از امنیت تولیدات کشاورزی و محیط زیست وظیفه دولت چین است. این کار گمرک چین یک مورد قرنطینه عادی و پیشگیری امنیتی است و با قوانین و مقررات چین و قواعد و رسم بین المللی هماهنگ است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید