CRI Online

پیشنهاد عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین برای حمایت از توسعۀ طبّ مغولی

GMT+08:00 || 2019-03-11 10:51:17        cri

جانگ لی ون عضو کنفرانس مشورت سیاسی خلق و معاون ایالت شین ان منطقه خودمخار مغولستان داخلی چین که برای شرکت در دومین نشست عمومی سیزدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن به سر می برد، پیشنهاد داد که دولت حمایت از توسعۀ صنایع دارویی و پزشکی قوم مغول را تقویت کند تا به مناطق اقلیت نشین در غلبه بر فقر کمک کند.

با وجود پیشرفت طبّ سنتی قوم مغول در سالهای اخیر، سرعت آن تا اندازۀ زیادی کندتر از سرعت رشد صنایع دارویی و پزشکی در سراسر کشور است. جانگ لی ون در این باره ابراز عقیده کرد که عواملی که توسعۀ طبّ اقلیت مغول را محدود کرده، به شرح زیر است: اولا، مقایاس صنایع ضعیف است. ثانیاً محدودیت مجوز سخت وجود دارد و در پایان، توان تحقیقاتی دربارۀ داروهای قوم مغول کافی نیست. به این ترتیب، وی در نشست سال جاری با ارجاع طرح تقویت حمایت از توسعۀ طبّ دارویی و پزشکی مغولی چهار پیشنهاد مطرح کرد که اولا هنگام تنظیم فهرست داروهای کمکی، داروهای طبّ مغولی افزایش نیابد. زیرا طب سنتی مغولی، از داروهای درمانی است نه داورهای کمکی. دوم این که باید تلاش کرد تا داروهای بیشتر طبّ مغولی در فهرست بیمۀ پزشکی دولتی و فهرست داروهای اصلی کشور قرار داده شود. سوم این که باید معیار داروهای طبّ مغولی را از داروهای گیاهی جدا کرد. چهارم، باید با افزایش سرمایه گذاری در طبّ مغولی، به یکپارچگی تولید، آموزش و تحقیقات کمک کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید