CRI Online

شی جین پینگ: باید برای نوآوری و توسعۀ شرکتهای متوسط و کوچک و جوانان امکانات مطلوب فراهم کرد

GMT+08:00 || 2019-03-10 20:58:23        cri

شی جین پینگ رییس جمهوری چین روز یکشنبه 19 اسفند/ حوت، 10 مارس هنگام شرکت در مباحثات هیأت نمایندگان مجلس ملی استان فو جیان تأکید کرد که باید با فراهم کردن محیط مطلوب برای نوآوری و کارآفرینی، تا حد توان نیروهای محرکه جامعه را در این راستا آزاد کرد و نفوذ و توان رقابتی چین را در شرایط تغییرات اوضاع جهانی به طور مستمر تقویت بخشید.

وی همچنین با اشاره به فراهم کردن امکانات مطلوب برای توسعۀ شرکتهای متوسط و کوچک و جوانان گفت: استان فو جیان از نخستین گروه استانهای چین است که سیاست درهای باز را به اجرا گذاشت و استان قدرتمندی در زمینۀ اقتصاد بخش خصوصی به شمار می رود.

وی افزود: باید ضمن تلاش برای حل و فصل مسایل مربوط به مکانیسم نوآوری و کارآفرینی، سیاستهای تشویقی و حمایتی از توسعۀ اقتصاد بخش خصوصی را اجرا کرد و محیط توسعۀ باز، شفاف و حقوقی برای همه شرکتهای دولتی و خصوصی فراهم کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید