CRI Online

چین: مؤسسات چین را مرتب و ثابت به کشورهای دیگر خارجی معرفی خواهیم کرد

GMT+08:00 || 2019-03-09 16:37:45        cri

چیان که مینگ، معاون وزیر بازرگانی چین 18 اسفند/ حوت، 9 مارس در نشست خبری دومین مجمع عمومی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین گفت: در سالهای اخیر برخی از کشورها بررسی امنیتی سرمایه گذاری خارجی را سختتر کرده اند که مشکلاتی در معرفی مؤسسات چین به کشورهای دیگر به وجود آورده است. وزارت بازرگانی چین نیز واکنشهای بسیاری از مؤسسات چین دریافت کرده و ضمن پیگیری موضوع، آن را بررسی می کند.

وی گفت: ما همواره و قاطعانه با حمایتگرایی به هر شکلی مخالف هستیم و دوست نداریم ببینیم اقدامات امنیتی برای اهداف بد به کار رود و برای سرمایه گذاری عادی مانع ایجاد کند. ما همچنین تمایل داریم همراه با این کشورها برای سرمایه گذاران و بازرگانان محیط بازرگانی باز، شفاف و راحت ایجاد کنیم تا سازندگی اقتصاد باز جهانی را به پیش سوق بدهیم.

چیانگ که مینگ گفت: سرمایه گذاری چین در کشورهای خارجی به موتور محرکۀ مهمی برای رشد سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای جهان تبدیل شده است. در سال 2018 میلادی سرمایه گذاری مستقیم چین در کشورهای دیگر به 130 میلیارد دلار رسید که در رتبۀ نخست جهان قرار دارد. ضمناً، کیفیت و منافع سرمایه گذاری چین در کشورهای دیگر تا اندازۀ زیادی ارتقاء یافته است که از این میان نسبت سرمایه گذاری در صنایع تولیدی پی در پی رو به افزایش بوده است. در سال 2018 میلادی سرمایه گذاری چین در کشورهای میزبان 1 میلیون و 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و حدود 40 میلیارد دلار درآمد مالیات را ایجاد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید