CRI Online

شی جین پینگ: چین سرمایۀ اجتماعی را به حضور در احداث زیرساختهای روستایی تشویق می کند

GMT+08:00 || 2019-03-08 21:24:46        cri

شی جین پینگ روز جمعه 17 اسفند/ حوت، 8 مارس در نشست بررسی گزارش کار دولت گفت: برای تحقق رستاخیز روستایی، چین سرمایۀ اجتماعی مختلفی را به حضور در احداث زیرساختهای روستایی مانند حمل و نقل، آبیاری، آب آشامیدنی و اینترنت باند پهن روستایی تشویق می کند. چین تحقق زندگی نسبتاً مرفه شهری و روستایی در سال 2020 را مطرح کرد؛ ضعف اصلی برای تحقق این هدف به طور مستقیم در این نکته مشاهده می شود که زیرساختهای روستایی هنوز کامل نشده است. بنابراین ، دولت چین امسال اولویت توسعۀ کشاورزی و روستاها را نخستین بار در گزارش کار دولت قرار داد و عنوان کرد که باید طبق زمان مقرر هدف فقرزدایی و دسترسی زندگی کشاورزان به سطح نسبتا مرفه را تحقق بخشیم.

در چند روز گذشته مسئلۀ زیرساختهای روستایی یکی از مطالب داغ مورد بحث نمایندگان مجلس ملی بوده است. از زمان هجدهمین کنگرۀ ملی حزب کمونیست چین به این سو گروه رهبری چین به تلاش کشاورزان برای رسیدن به زندگی بهتر توجه زیادی مبذول کرده است. شی جین پینگ در هر سفری که از روستاها بازدید کرده، حتماً از کشاورزان سؤالهایی مانند احتیاجات آنان، جاده سازی روستایی و فروش محصولات و راه ثروتمند شدن کشاورزان پرسیده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید