CRI Online

شبکۀ جهانی انرژی به ساخت پیشنهاد یک کمربند – یک جاده و جامعۀ چین و آفریقا با سرنوشت مشترک یاری می کند

GMT+08:00 || 2019-03-06 14:55:34        cri

لیو جن یا رئیس سازمان بین المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی چندی پیش در قاهره در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین المللی چین درباره پیشرفتهای مهم این سازمان ظرف 3 سال بعد از تاسیس و پیشبرد این سازمان به ساخت پیشنهاد یک کمربند – یک جاده و جامعۀ چین و آفریقا با سرنوشت مشترک و استخراج و کاربرد انرژی پاک در جهان صحبت کرد.

سازمان بین المللی توسعه و همکاری شبکه جهانی انرژی (GEIDCO) با تایید شورای دولتی چین در ماه مارس سال 2016 در پکن راه اندازی شد. این نخستین سازمان بین المللی انرژی است که به ابتکار چین ایجاد شد.

سازمان بین المللی توسعه و همکاری شبکۀ جهانی انرژی چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: کشورهای مسیر طرح کمربند و جاده در پیوند شبکه برق رسانی و حفاظت از محیط زیست به طور چشمگیری از سطح متوسط جهانی پایینتر بوده و منطقه ای مهم برای اتصال تاسیسات زیربنایی و ایجاد شبکه جهانی انرژی به شمار می رود که از پتانسیل بسیاری برای توسعه برخوردار هستند.

در این گزارش آمده است: کشورهای مسیر کمربند و جاده در زمینۀ مصرف برق از نیروی بالقوۀ بسیار برخوردارند، به طوری که میزان سرانۀ ظرفیت تولید برق در این کشورها (غیر از چین) 409 وات است که تنها 54 درصد میزان متوسط جهانی و میزان سرانۀ مصرف برق 1892 کیلووات ساعت است، این میزان 61 درصد میزان متوسط جهانیست. همچنین میزان انتقال فرامرزی برق در این کشورها 130 میلیارد کیلووات ساعت است که تنها 3.1 درصد میزان کل مصرف برق را شامل می شود و این رقم نیز از سطح متوسط جهانی پایینتر است.

لیو جن یا خاطر نشان داد که تشکیل شبکه جهانی انرژی به رشد اقتصادی و توسعه صنایع جدید از جمله شبکۀ برق هوشمند، فشار بسیار قوی برق و انرژیهای جدید یاری کرده و نیروی محرکۀ جدیدی در ساخت پیشنهاد یک کمربند – یک جاده بنیان خواهد گذاشت.

لیو جن یا در این مصاحبه همچنین اظهار کرد که انرژی زمینۀ مهمی در همکاری چین و مصر است. از یک سو، سرمایه گذاری چین به انرژی و نیروی برق مصر در زمان طولانی رشد را حفظ کرده است. در ماه ژانویۀ سال جاری، بزرگترین پروژۀ انتقال برق مصر با سرمایه گذاری چین راه اندازی شد که در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مصر نقش مثبتی ایفاء خواهد کرد. از سوی دیگر، دولت مصر در سالهای اخیر به پروژه های فرامرزی اهمیت بسیاری می دهد. از این رو هدف سازمان بین المللی توسعه و همکاری شبکۀ جهانی انرژی و مصر در زمینه های تغییر در الگوی مصرف انرژی و برقراری ارتباطات در زمینۀ نیروی برق همآهنگ است. آیندۀ همکاری دو طرف گسترده است.

آقای لیو افزود که در سفر خود به مصر با رئیس جمهور مصر ملاقات کرد. عبدالفتاح السیسی گفت که مصر از همکاری با سازمان بین المللی توسعه و همکاری شبکۀ جهانی انرژی استقبال کرده و در طراحی و برنامه ریزی تأسیسات زیربنایی انرژی و مطالعات دربارۀ فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر همکاری خواهد کرد.

لیو جن یا در ملاقات با رئیس جمهور مصر اظهار کرد که مصر در نوار پیوند آسیا، اروپا و آفریقا واقع است و در ساخت شبکۀ انرژی برتری جغرافیایی و منافع دارد. تسریع ایجاد شبکۀ انرژی آفریقا و مناطق عربی و پیشبرد برقراری ارتباطات نیروی برقی آفریقا با اروپا و آسیا به استخراج و استفادۀ انرژیهای پاک این منطقه و بنای مرکز تولید انرژیهای پاک و محوری تجاری آسیا، اروپا و آفریقا یاری خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید