CRI Online

نمایش بیش از 400 میراث فرهنگی استان چینگ هایی در پکن

GMT+08:00 || 2019-03-01 10:31:08        cri

چندی پیش نمایشگاه میراث فرهنگی استان چینگ هایی برای معرفی فرهنگ و تاریخ خاص این منطقه در موزه شوئو دو پکن برگزار شد.

بیش از 400 اثر میراث فرهنگی با موضوع عمده توسعۀ تاریخ چینگ هایی و ویژگی فرهنگی این منطقه به سبب اهمیت جایگاه جغرافیایی در معرض نمایش گذاشته شد. همچنین موضوعات مربوط به ارتباطات چینگ هایی و جاده ابریشم و تبادلات فرهنگی این منطقه در جاده ابریشم نیز معرفی شد.

چینگ هایی ایستگاه مهمی در مسیر جنوبی جاده ابریشم در طول تاریخ بوده و استانی کلیدی برای وصل کردن جاده ابریشم زمینی و دریایی است که دارای میراث فرهنگی و تاریخی زیاد است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید