CRI Online

موضع چین دربارۀ ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا

GMT+08:00 || 2019-02-12 20:22:48        cri


هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 23 بهمن/ دلو، 12 فوریه در کنفرانس خبری در پکن ابراز امیدواری کرد: کرۀ شمالی و آمریکا با تلاش مشترک در یک جهت و توجه به نگرانیهای یکدیگر، برای رسیدن به ثمرات مثبت در دومین ملاقات رهبران دو کشور کوشش کنند.

بنا به گزارشها، نشست مشورت چین و روسیه دربارۀ امنیت شمال شرق آسیا چندی پیش در مسکو برگزار شد. دو طرف دربارۀ پیشرفت وضعیت شبه جزیره کره بحث و رایزنی کردند.

هوا چون یینگ در پاسخ به پرسش مربوط گفت: دو طرف متفقاً معتقدند که اوضاع کنونی شبه جزیره کره به سمت بهبود پیش می رود و کره شمالی و آمریکا نیز برای حل مسایل از طریق گفتگو تلاش می کنند. امیدواریم که کرۀ شمالی و آمریکا با تلاش مشترک در یک جهت و توجه به نگرانیهای یکدیگر، برای حصول ثمرات مثبت در دومین ملاقات رهبران دو کشور کوشش کنند. چین و روسیه از بهبود روابط کرۀ شمالی و آمریکا حمایت می کنند و با پیشبرد آشتی و همکاری دو طرف، برای کمک به پیشبرد مسیر حل سایسی مساله شبه جزیره کره مشترکاً تلاش می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید