CRI Online

حفظ سنت برگزاری جشن

GMT+08:00 || 2019-02-06 16:18:54        cri

چین یکی از مقاصد مهم گردشگری و یا حتی مهاجرتی برای خارجی ها از سراسر دنیاست. این مساله به جهانی شدن فرهنگ این کشور بسیار کمک می کند. البته خارجی ها نیز فرهنگ خود را همراه می آورند و این گونه است که مناسبت های مختلف دیگر مثل کریسمس، ولنتاین و ... هم ورود پیدا می کند. اما جشن های سنتی چین مانند جشن بهاره، همچنان جای خود را خیلی محکم حفظ کرده اند، حتی اگر شده با حال و هوای مدرن امروزی برگزار شود، اما اصل سنتی و باستانی خود را حفظ می کند. برای همین است که همچنان برای مردم به ویژه خارجی ها دیدن جشن های سنتی مخصوصا در شهرستان ها و روستاهای کوچک تر، همیشه جذاب است!

به نظر شما حفظ سنت ها و برگزاری پایدار جشن های باستانی برای یک کشور اهمیت دارد؟ چین تا چه حد در حفظ سنت های خود پیروز بوده است؟

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید