CRI Online

استفان پری: باید با طرح یک کمربند یک جاده آشنا شد

GMT+08:00 || 2019-01-23 15:03:27        cri

در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد سیاست اصلاحات و درهای باز چین، استفان پری، رییس باشگاه گروه 48 انگلستان، نشان دوست اصلاحات چین با عنوان «ادامه دهندۀ دوستی چین و انگلستان و پیشبرندۀ مبادلات اقتصادی، تجاری و انسانی چین و انگلستان» را دریافت کرد. این دوست قدیمی مردم چین چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران در لندن طرح یک کمربند یک جاده چین را مثبت ارزیابی کرده و آن را ادامۀ سیاست اصلاحات و درهای باز چین دانست. وی تاکید کرد که اگر کسی می خواهد با چین آشنا شود، باید طرح یک کمربند یک جاده را درک کند.

استفان پری به دلایل خانوادگی از پنج سالگی با چین آشنا شد و از سال 1972 تا کنون بیش از 200 بار به چین سفر کرده است. او نسبت به چین نه تنها احساسات عمیقی دارد، بلکه دربارۀ این کشور به مطالعه و بررسی عمیق نیز پرداخته است. پری به عنوان شاهد دوران اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین بر آن است که چین در مقایسه با گذشته تغییرات بزرگی کرده و شیوه تعامل مؤسسات خارجی با چین نیز تغییر کرده است. او در این باره افزود:

«طی 40 سال گذشته، مؤسسات خارجی چگونگی حضور در بازارهای چین را بررسی و امروزه فعالانه در ساخت یک کمربند یک جاده شرکت می کنند.»

جک پری پدر استفان پری را باید «یخ شکن» روابط انگلستان و چین دانست. جک پری رئیس هیئت مدیرۀ شرکت صادرات لندن و 15 نمایندۀ دیگر از محافل بازرگانی انگلستان در سال 1953 محاصرۀ اعراب علیه چین را شکسته، به پکن آمدند و قدیمیترین گفتگوی تجاری را آغاز کردند. یک سال بعد، 48 شرکت انگلستان که مایل به مبادلات تجاری با چین بودند، «گروه تجاری 48 انگلستان و چین» را تشکیل دادند که در سال 1991، نام این گروه به «باشگاه گروه 48 انگلستان» تغییر یافت. استفان پری در سال 1993 به ریاست این باشگاه رسید. گروه 48 همواره در بهبود روابط چین و غرب به ویژه روابط چین و انگلستان نقش برجسته ای ایفا کرده است.

پری بر آن است که در حال حاضر رهبران و شرکتهای خارجی باید با طرح یک کمربند یک جاده و تغییرات اقتصادی چین آشنا شوند. وی افزود:

استفان پری که 71 سال دارد، هنوز پر از انرژی است. وی هر روز 5 ساعت یا بیشتر را صرف خواندن مقاله دربارۀ چین می کند و به توسعه و تغییرات چین توجه و آنها را مطالعه می کند. او فرصتی را که اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز و طرح یک کمربند یک جاده چین برای جهان فراهم کرد، ستود و گفت:

«چین صادرکننده و واردکنندۀ عمدۀ جهان است و مایۀ 30 درصد از رشد اقتصادی جهان بوده است. چین فرصتی برای جهان است. همزمان با گسترش یک کمربند یک جاده به آفریقا و آمریکای لاتین، هیچ کشور دیگری در جهان نمی تواند چنین فرصت و رشدی را فراهم کند.»

پری می گوید که چین در حال حاضر دارای تأثیر عظیمی است و درک خارجیان با چین بسیار مهم است. او کار خود را کمک به مردم انگلستان، اروپا و آمریکا برای آشنا شدن با مسیر توسعۀ چین می داند و اندیشۀ «جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک» را برای آنها تشریح می کند.

وی گفت: «نقش ما این است که به مردم شرح دهیم که برنامۀ چین تبدیل شدن به یک ابرقدرت و کنترل کشورهای دیگر نیست، بلکه هدف این است که چین خود را به کشوری با اقتصاد و اجتماع پیشرفته تبدیل کند. این نشان می‌دهد که ما باید اندیشۀ جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک را درک کنیم.»

یادآوری می شود که باشگاه گروه 48 انگلستان با بیش از 600 عضو حقیقی یا حقوقی انگلستان و چین، در زمینه های بازرگانی، فرهنگی، دیپلماتیک، علمی و دانشگاهی به توسعۀ روابط دو کشور یاری می کند

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید