CRI Online

برگزاری نخستین جشنوارۀ هنر منظره پکن

GMT+08:00 || 2019-01-18 10:49:41        cri

روز پنجشنبه 27 دی/ جدی، 17 ژانویه نخستین جشنواره هنر منظره پکن در باغ گیاهان جهان پکن برگزار شد. هنرمندان با موادی چون شاخ و برگ درختان و سنگ آثار هنری زیادی خلق و مناظر زیبایی ایجاد کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید