CRI Online

برگزاری فعالیت تبادلات و اشتراک گذاری احساسات تماشای فیلم بین چین و ایران

GMT+08:00 || 2019-01-16 17:08:53        cri

فعالیت تبادلات و اشتراک گذاری احساسات تماشای فیلم بین چین و ایران در تهران پایتخت ایران برگزار شد. شخصیت ها از محافل دوستی چین و ایران در این فعالیت شرکت کردند.

امیرمعسود آقابابایان کارگردان معروف ایران در این فعالیت، فیلم خود به نام پری دریایی را معرفی کرد. در این فیلم، داستان مقاومت یونس یک غواص با یک شرکت برای جلوگیری از تخلیه آلودگی تعریف شده و ابراز امیدواری شده است که جامعه به مسایل محیطی مانند آلودگی نفتی در دریا اهمیت بدهد. آقاباباییان گفت، فیلم های مربوط به مسایل واقعی اجتماعی مرز ندارد و امیدوارم این فیلم در چین اکران شود.

به گزارش رسیده، این فعالیت بخشی از برنامه تمدن در دست چپ، آینده در دست راست است. این برنامه توسط شرکت توسعه فرهنگ جئو جیان استان گوانگ دونگ، اداره ملی گردشگری ملی ایران و گروه بین المللی مهدی ترتیب داده شد و سپس در شهرهایی مانند اصفهان، یزد و شیراز برگزار خواهد شد تا اشتراکات چین و ایران در زمنیه فیلم، موسیقی، تاریخ و اندیشه را نشان دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید