CRI Online

بازدید خبرنگاران خارجی از شهر کاشغر

GMT+08:00 || 2019-01-16 17:00:32        cri

شهر قدیمی کاشغر دارای تاریخی دیرینه، فرهنگ و جذابیت خاصی است و مردم می گویند اگر به کاشغر نرفته باشید، به شین جیانگ سفر نکرده اید و اگر از شهر قدیمی کاشغر بازدید نکرده باشید، به کاشغر هم سفر نکرده اید.

روز یکشنبه 23 دی/ جدی، 13 ژانویه، خبرنگاران خارجی در قالب «سفر نامداران جادۀ ابریشم به چین» از شهر قدیمی کاشغر بازدید کردند. از سال 2010 تا 2017، شهر قدیمی کاشغر با نوسازی ساختمانهای کهنه و خطرناک، نه تنها محیط و شرایط زندگی مردم محلی را بهبود بخشید، بلکه سبک این شهر را حفظ کرد.

عبدالمتین امیری، سردبیر «روزنامه قندهار اوربند» چاپ افغانستان پس از بازدید گفت: دولت چین به فرهنگ اقوام مختلف احترام می گذارد و کارهای زیادی در زمینه حفاظت از فرهنگ اقلیتهای ملی انجام داده است. دولت 7 میلیارد یوان به نوسازی شهر قدیمی کاشغر اختصاص داده و مردم این شهر از طریق امور گردشگری بسیار بهره برداری کرده اند.

12خبرنگار خارجی از مصر، ترکیه، پاکستان، افغانستان، سریلانکا و بنگلادش در هفتمین سفر نامداران جاده ابریشم به چین شرکت می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید