CRI Online

تله کابین«تای هووا»

GMT+08:00 || 2019-01-15 09:49:05        cri

کوه "هوآ" در "هوایین" را می توان در استان "شان شی" پیدا کرد. با استفاده از تله کابین "تای هووا" از پای کوه هوآ تا قله غربی آن، مناظری زیبا را می توان تماشا کرد. بیش از 20 بازرس، که آن ها را "پزشکان جاده آسمان" می نامند، مسیر را در شبانه روز مورد حفاظت قرار می دهند تا از درستی کار خود مطمئن شوند. "جانگ شین جیان" و "لیانگ بین" دو نفر از این دکترهای جاده آسمان هستند. از 20 نوامبر تا 25 دسامبر 2018، تله کابین تای هوا مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت. تیم جانگ و لیانگ مسوول بررسی ایمنی، بافت سیم و تنظیم اسکلت و چارچوب تله کابین بودند. لیانگ به یاد آورد که: "هنگامی که اولین بار صعود کردم، وحشت زده بودم و نمی دانستم چگونه پایین بروم. اما همان طور که صعود می کردم و حتی در شب هم در حال صعود بودم، تصمیم گرفتم که به ترسیدن پایان دهم." جانگ گفت: "کار ما مربوط به ایمنی مردم است. ما امیدواریم که کارمان را خوب انجام دهیم و هر بازدید کننده را در امنیت به کوهستان بفرستیم!"

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید