CRI Online

نخستین عملیات مریخ‌نورد چین حدود سال 2020 اجرا می شود

GMT+08:00 || 2019-01-14 19:07:36        cri

وو یان‌هوا، معاون مدیر اداره هوا- فضای ملی و معاون فرمانده پروژه ماه‌نورد چین، دوشنبه 14 ژانویه (24 دی) در پکن اعلام کرد: اجرای موفق کاوشگر جانگ ئه 4 نشانگر آغاز همه جانبه مرحله 4 ماهنوردی و پروژه اکتشافات کیهانی چین است. عملیات نمونه‌گیری و بازگشت کاوشگر چانگ ئه 5، تقریبا در اواخر سال 2019 و نخستین عملیات مریخ‌نورد چین در حدود سال 2020 اجرا می شود.

این مقام چینی اظهار داشت: 11 ژانویه سال 2019، ماه‌نشین کاوشگر چانگ ئه 4 به طور معمول از ماه‌نورد یوتو 2 جدا شد؛ تصویربرداری متقابل دو دستگاه تکمیل شد؛ تصاویر دریافت شده در زمین روشن و کامل بوده و داده های تشخیص بارگیری علمی چین و خارجی به طور معمول منتقل شد؛ ماهواره ارتباطی تقویتی چویه چیائو به طور موثر از تقاضای اندازه‌گیری و کنترل ارتباطات پشتیبانی کرد؛ ماه‌نشین، ماهنورد و ماهواره ارتباطی تقویتی در وضعیت خوبی قرار گرفته و به هدف تعیین شده پروژه دست یافتند. عملیات مهندسی پروژه به مرحله اکتشاف علمی تبدیل شده‌ و پروژه ماه‌نوردی کاوشگر چانگ ئه 4 به موفقیت کامل رسیده است. در تاریخ بشر، برای نخستین بار فرود نرم بر ماه و ماه‌نوردی کاوشگر در بخش تاریک ماه محقق شده و برای نخستین بار اندازه‌گیری و کنترل بین زمین و بخش تاریک ماه محقق شده است. پروژه ماه‌نوردی تا قبل از سال 2020 به اهداف سه گام مبنی بر "حرکت دور کره ماه، فرود بر سطح کره ماه و بازگشت از کره ماه به زمین همراه با نمونه‌ها" محقق خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید