CRI Online

رطوبت پارچه

GMT+08:00 || 2018-12-28 09:00:28        cri

کارکنان، رطوبت پارچه را در یک کارگاه آموزشی در ناحیه "جی جوئو" ناحیه "هنگ شویی"، استان "هه بی" در شمال چین بررسی می کنند. از طریق یادگیری تکنیک های بافت پارچه سنتی جی جوئو، یک میراث فرهنگی ناشناخته استان تحت هدایت وارثان این تکنیک، خانوارهای فقیرنشین محلی می توانند درآمد خود را بالا ببرند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید